Algemene voorwaarden

Belangrijke opmerking: De volgende gebruiksvoorwaarden zijn een vertaling van het origineel in het Duits (AGBs- Allgemeine Geschäftsbedingungen).

Wij hebben dit voor uw gemak gedaan, deze vertaling heeft echter geen juridische betekenis. Gebruikmakend van Top50-Solar® gaat u akkoord met de originele Duitse algemene voorwaarden en de Duitse wet is altijd van toepassing.

 • De deelnemende website dient ten minste gedeeltelijk betrekking te hebben op het onderwerp zonne-energie of vernieuwbare energieën en in de volgende categorieën ingedeeld te kunnen worden:
  • Onderwerpen:
   • Fotovoltaïsch
   • Thermische zonne-energie/ Zonnewarmte
   • Biomassa/ Pellets
   • Windkracht
   • Waterkracht/ Brandstofcel
   • Aardwarmte/ Warmtepomp
   • Zonne-auto
   • Energiepolitiek/ Klimaatbescherming
   • Groene stroom
  • Bedrijfstype
   • Fabrikant
   • Groothandel
   • Installateur
   • Planner/ Ingenieur/ Adviseur
   • Financiering/ Investeringen/ Verzekering
    Beurs/ Conferentie
  • Inhoud
   • Onderneming
   • Infoportaal/ Tijdschrift/ Online Tijdschrift
   • Onderzoek/ Universiteit/ Fakulteit/ Instituut
   • Online winkel
 • Alle inhoud van de website dient naar Duits recht legaal te zijn.
 • Elke website mag maar één keer aangemeld worden. Het aanmelden van verschillende pagina's van een website heeft voor de gebruiker van Top50-Solar geen zin.
 • De HTML-code dient direct op de Startpagina en alle wat betreft onderwerp relevante onderpagina's ingevoegd te worden. Een toevoeging aan een wat betreft onderwerp niet relevante pagina is niet toegestaan.
 • De aangeboden HTML-code van Top50-Solar dient zo geplaatst te worden dat het Top50-Solar logo goed zichtbaar is.
 • De aangeboden HTML-code van Top50-Solar mag onder geen geval veranderd worden omdat anders de telling van het bezoekersaantal niet meer werkt.
 • Het logo mag niet verkleind worden and dient op de standaard grootte  100x44 pixels goed zichtbaar te zijn.
 • Om een goede telling van de bezoekers aan uw website te waarborgen worden Cookies gebruikt. Deze worden door mijn HTML-code verzorgd, die u aan uw website toevoegt. U dient uw bezoekers hiervan op de hoogte te stellen.
 • Bij wat voor storingen dan ook kan het systeem wel eens een moment uitvallen tot het weer naar een stabiele toestand terugkeert. Alle aansprakelijkheid naar aanleiding van een dergelijke uitval is uitgesloten.
 • Adverteerders die voor hun advertentie een vergoeding betalen ontvangen in het geval van een systeemuitval een evenredige restitutie van de door hun voldane vergoeding, indien de uitval langer duurt dan 48 uur. Alle verdere aanspraken zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van een geval van opzet of grove nalatigheid.
 • Het niet naleven van de regels zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van de deelnemeraccount.
 • Trachtingen tot manipulatie resulteren in onmiddelijke verwijdering van de deelnemersaccount.
 • Het invullen van het aanmeldingsformulier geeft geen recht op deelname aan Top50-Solar.
 • Een heraanmelding van een verwijderde aanmelding is niet toegestaan.
 • Verder houdt de exploitant zich het recht voor om:
  • Top50-Solar te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving
  • deze algemene voorwaarden te veranderen
  • aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen
 • De exploitant van Top50-Solar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies van informatie, veroorzaakt door het aanmelden bij Top50-Solar. Dit omvat het verlies van gegevens.
Bedrijven A-ZPV-LogHOMEPAGE.solar
Blog